• Domů
 • Tarify a ceny
 • Poptávka
 • Technická podpora
 • Kontakt
 • Free-Wifi
 • Naši Partneři
 • www.na-net.cz
 • O společnosti
 • F.A.Q. - časté otázky a odpovědi
 • Dokumenty a podmínky
 • Fakturační portál
 • Sledování Televize
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • F.A.Q. - časté otázky a odpovědi

  1. Obecné otázky

  2. Jak si objednat službu

  3. Ceny, poplatky, účtování

  4. Služby a nastavení


  1. Obecné otázky

  1.1. Jak se dozvím, zda se nacházím v oblasti pokryté signálem Na-Net?
  Na-Net je k dispozici jen v určitých lokalitách - volejte 605 226 421 nebo odešlete mail s dotazem sedlak@na-net.cz Před instalací provádíme bezplatnou prohlídku "linie pohledu", abychom zkontrolovali dostupnost a intenzitu signálu.

  1.2. Co interferuje se signálem Na-Net?
  Pouze materiální objekty, jako jsou stromy a budovy, které blokují "linii pohledu" mezi prostory zákazníka a distribučním bodem Na-Net. Zařízení je velmi odolné. Proto ani nepříznivé počasí nevede ke zhoršení kvality služby poskytované zákazníkovi.

  1.3. Jak bezpečné je bezdrátové spojení?
  Síť Na-Net je bezpečná a poskytuje maximální bezpečí na bezdrátovém rozhraní. Síť pracuje na principu rozptýleného spektra většinou na frekvenci 2,4 GHz, 5,6GHz a 60GHz. Znamená to, že rádiový signál je velmi nízké energie a zanedbatelné oproti mobilním telefonům.

  1.4. Existují nějaká zdravotní rizika spojená s mikrovlnným zářením z antény na mém domě?
  Ne. Bezdrátové zařízení Na-Net pracuje s omezeným výkonem podle Všeobecného oprávnění Čtu na všech námi používaných kmitočtech 2,4, 5 a 60GHz, většinou jsou zařízení montovaná mimo interiér, jedná se tedy o zanedbatelné hodnoty. Škodlivé vlivy nebyly prokázány.

  1.5. Potřebuji stavební povolení před instalací technologií Na-Net?
  Všeobecně ne, protože zařízení Na-Net je malé - venkovní anténa má velikost od obdélníčku 10x18cm do 40cm parabolky. Pokud si však zákazník prostory pronajímá, je nutné zajistit souhlas majitele objektu.

  1.6. Potřebuji nakoupit nějaké zvláštní vybavení, abych zajistil fungování systému Na-Net?
  Na-Net je kompatibilní s většinou komerčních operačních systémů a se všemi linuxy. Vše, co potřebujete, je ethernetová karta s konektorem RJ45 a kabel UTP/FTP. Tato karta zvaná také síťovka bývá běžnou součástí počítačů vyrobených od roku 2003. Také doporučujeme instalaci antiviru a firewallu k ochraně vnitřní sítě či souborů.

  1.7. Kde je zajištěno pokrytí signálem Na-Net?

  Na-Net je k dispozici jen v určitých lokalitách - volejte 605 226 421 nebo odešlete mail s dotazem sedlak@na-net.cz.

  1.8. Dochází ke ztrátě dat během přenosu?
  Ne. Jen v podmínkách vzrůstajícího bezdrátového provozu Náměště v některých lokalitách je špatná průchodnost signálu a tudíž i dat. To se v současné době nezanedbatelnými investicemi řeší.

  1.9. Lze na jedno rádio Na-Net napojit více uživatelů?
  Ano, protože námi montovaná zařízení umožňují vlastní síť.

  1.10. Mohu dostat kontakt na referenčního zákazníka?
  Ano, volejte naši linku 605 226 421.

  1.11. Jaká je pracovní doba zákaznického servisu?
  V podstatě není žádná a je pořád a není dodržovaná. Zavolejte v podstatě kdykoliv během pracovního dne od 8:00 do 20:00.

  1.12. Co je to spamming?
  Provozovat spamming znamená zaplavovat Internet mnoha exempláři jedné a téže zprávy, ve snaze vnutit ji lidem, kteří by jinak takovouto zprávu přijmout vůbec nechtěli. Většina spamů jsou obchodně zaměřené nabídky, často jde o podvodné a klamavé nabídky nebo informace.


  2. Jak si objednat službu

  2.1. Jak si mám objednat připojení k internetu od firmy Na-Net?
  Nejjednodušší způsob je zaslání SMS podle návodu na stránky Objednávky na našich www stránkách Na-Net

  2.2. Kdy dojde k instalaci?

  Po zaslání objednávky emailem nebo formou SMS s nutnými kontaktními údaji jako adresa a telefon, budete v závislosti na průběhu instalací a vyhodnocení možnosti připojení kontaktováni technikem, který si s Vámi domluví termín instalace zařízení.

  2.3. Odeslal jsem žádost o připojení, kdy obdržím Smlouvu?
  Smlouvu, souhlasy s GDPR a předávací protokol obdržíte při instalaci od technika, který vám ji předá k podpisu. Před realizací instalace je nutné ověření totožnosti.

  2.4. Chtěl bych se zeptat na další informace, koho mám kontaktovat?

  Volejte naši linku 605 226 421.


  3. Ceny, poplatky, účtování

  3.1. Co je zahrnuto v instalačním poplatku?
  V ceně je zahrnut veškerý materiál a práce související s instalací. V ceně instalace je rovněž uvedení zařízení do provozu včetně konfigurace rádia, přenosový test zařízení a předání funkčního zařízení zákazníkovi na základě instalačního protokolu. Zakázkové práce dodatečných datových rozvodů a pokrytí nemovitostí wifi signálem fakturovány samostatně podle aktuálního ceníku.

  3.2. Kdy a komu zaplatím instalační poplatek?

  Instalační poplatek se platí technikovi na základě vydaného daňového dokladu po vlastní montáží zařízení, předvedení funkčnosti třeba i jen na technikově notebooku.

  3.3. Jaké je účtovací období?
  Účtovacím obdobím je kalendářní měsíc. Služba je fakturována zpětně, což znamená, že by platba měla přicházet v průběhu následujícího měsíce, po měsíci s využíváním služeb.

  3.4. Když mi bude nainstalováno zařízení například 20. dne v měsíci, jak velký zaplatím první měsíční poplatek?
  Za první měsíc zaplatíte poměrnou část a považuje se za něj měsíc montáže. Provoz za tento první měsíc je možno zaplatit při montáži na celkový doklad, aby se předešlo komplikacím se zadáváním trvalých plateb nebo inkasa.

  3.5. Vaše ceny jsou v porovnání s konkurencí velmi nízké - nejedná se jen o zaváděcí ceny?
  Ne, tyto ceny nejsou zaváděcí. Naše ceny odpovídají naší strategii Na-Net nabízet vysokou kvalitu služeb za velmi nízkých poplatků pro zákazníky. Předpokládáme postupné zvyšování rychlosti připojení při zachování nízké cenové hladiny.

  3.6. V případě, že se zákazník přestěhuje do lokality, která nemá pokrytí signálem Na-Net, kolik zaplatí?

  Platí zde 30denní výpovědní lhůta a deinstalační poplatek v hodnotě časové náročnosti prací dle platného ceníku.

  3.7. V případě, že se zákazník přestěhuje do lokality, která má pokrytí signálem Na-Net, kolik stojí reinstalace zařízení?
  Reinstalace zařízení se skládá z demontáže a následné instalace zařízení na nové adrese zákazníka. Cena demontáže a nové instalace je stanovena podle platného ceníku.

  3.8. Je možné pomocí časového omezení snížit cenu tarifu?
  Naše ceny jsou v dané přenosové rychlosti a kvalitě velmi nízké. V současné době neplánujeme zavedení časových omezení. V případě, že poptávka po této službě bude dostatečná, tak jsme připraveni naši cenovou strategii upravit.

  3.9. Kolik IP adres je možno přidělit na jedno rádio Na-Net?
  Při instalaci dostanete zdarma jednu neveřejnou pevnou IP adresu. V případě, že požadujete více IP adres, kontaktujte nás na telefoně 605 226 421.

  3.10. Jak mohu monitorovat, jaký objem dat jsme já či má společnost přenesli?
  Na-Net poskytuje rozbor využití dat, který je zobrazen v zákazníkově zóně na webových stránkách Na-Net (tlačítko "Zákaznický servis"). Diagram podrobně ukazuje, kolik dat bylo posláno a kolik přijato. Přístup na tento přehled umožňujeme našim zákazníkům zdarma.

  3.11. Je možné pomocí časového omezení snížit cenu tarifu?
  Naše ceny jsou v dané přenosové rychlosti a kvalitě velmi nízké. V současné době neplánujeme zavedení časových omezení. V případě, že poptávka po této službě bude dostatečná, tak jsme připraveni naši cenovou strategii upravit.

  3.12. Poskytujete nějaké slevy pro studenty?
  V současné době nemáme žádný speciální program pro studenty.

  3.13. Poskytujete nějaké slevy pro zdravotně postižené?
  V současné době nemáme žádný speciální program pro zdravotně postižené.

  3.14. Jak mám zajistit změnu fakturačních údajů?
  Zašlete e-mail s žádostí o změnu a s uvedením správných údajů na adresu sedlak@na-net.cz.

  3.15. Jak postupovat pokud mám zájem o změnu tarifu?
  Zašlete e-mail s žádostí o změnu na adresu sedlak@na-net.cz . Všechny smluvní změny mají účinnost od 1. dne následujícího měsíce nebo ihned po dohodě se správcem sítě.

  3.16. Mohu získat na zřízení služby dotaci?
  Některé obce tyto dotace poskytují. Zeptejte se na Vašem obecním úřadě. ( Zatím nikde)


  4. Služby a nastavení

  4.1. Jak dlouho trvá instalace?
  Instalace je velmi rychlý proces, který zabere v průměru od půl hodiny až dvě hodiny času. Instalace v komerčních prostorech mohou trvat déle z důvodu stavební složitosti budovy a jejího využití. Většinou postačí jedna návštěva.

  4.2. Poskytujete službu hostování webových stránek?
  V součastnosti jen podle domluvy se systémovou podporou na 605 226 421.

  4.3. Je možné zajistit vyšší přenosovou rychlost?
  Na-Net poskytuje několik tarifních programů s různou přenosovou rychlostí - od 20Mbps po 200Mbps podle lokality a použité technologie připojení.

  4.4. Můžete mi dodat výpočetní techniku, zřídit místní počítačovou síť nebo pomoci s nakonfigurováním počítače?
  Ano. Kontaktujte nás na telefoně 774 409 115 nebo e-mail sedlak@na-net.cz.

  4.5. Je nutné zařízení vypínat při bouřkách nebo když nepracuju na internetu?

  Podle uvážení. Zařízení je zatím ve všech případech poškozeno z počítače přepětím v rozvodné síti, což při bouřkách bývá, proto doporučujeme přepěťové ochrany za cca 600-800Kč, i když zapnutým zařízením umožňujete nepřetržitou diagnostiku a servis svého připojení. Zařízení při plném výkonu spotřebovává do 4W, proto jsou obavy z vysokých účtů za "elektriku" dvacetikorunovým navýšením neopodstatněné.


  www.na-net.cz
  © 2013 - 2024