MS v ľadovom hokeji - Ice Hockey World Championship 2019
22 504 QSO

Aktivita príležitostných staníc - Special stations activity

  160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M
CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG
OM2019IIHF
OM83IHWC

  6M 2M 70CM 23CM 13CM 9CM 6CM 3CM
CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG CW PH DG
OM2019IIHF
OM83IHWC

Top 10 OK / OM

1.OM5CM48
2.OM5KM44
3.OM5UM38
4.OK2JS33
5.OM5VS33
6.OK1XP30
7.OM5DP27
8.OK1AUC25
9.OK2BZ23
10.OM3CND22
Top 100

Top 10 DX

1.F4IAA44
2.PA4T36
3.IZ8FFA36
4.HA4SI35
5.F4HQO35
6.F6FPT34
7.R2DP34
8.SV1CIV34
9.R1AC33
10.SP9CTW26
Top 100
Admin © 2021 Ondřej Tovaryš & CLUB OK5Z