MS v ľadovom hokeji - Ice Hockey World Championship 2019
22 504 QSO

Ice Hockey World Championship 2019 Award


On the occasion of the 83rd Ice Hockey World Championship, which is held this year in Slovakia, the Slovak Amateur Radio Association (SARA) organizes the activity of special stations OM2019IIHF and OM83IHWC.

Two special stations OM2019IIHF and OM83IHWC will be active from 1 to 31 May 2019 on HF and VHF bands.

You can obtain three classes of award:

OM and OK stations:
– bronze award for 6 points
– silver award for 12 points
– gold award for 18 points

Other stations:
– bronze award for 4 points
– silver award for 8 points
– gold award for 12 points

Points:
- 1 point for CW QSO with OM2019IIHF on each band
- 1 point for SSB QSO with OM2019IIHF on each band
- 1 point for DIGI QSO with OM2019IIHF on each band

- 1 point for CW QSO with OM83IHWC on each band
- 1 point for SSB QSO with OM83IHWC on each band
- 1 point for DIGI QSO with OM83IHWC on each band

Duplicated QSOs on the same band/mode do not count.

You can check your QSOs and apply for the award on this webpage.

QSL manager for OM2019IIHF and OM83IHWC is OM2FY. All logs will be uploaded to ClubLog. You can request a QSL card via OQRS or via bureau.


Diplom k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2019


Pri príležitosti 83. Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa v tomto roku konajú na Slovensku, organizuje Slovenský zväz rádioamatérov radioamatérsku aktivitu príležitostných staníc OM2019IIHF a OM83IHWC.

V období od 1. do 31. mája 2019 budú na KV a VKV pásmach aktívne stanice OM2019IIHF a OM83IHWC.

Záujemcovia môžu získať elektronické diplomy:

stanice OM a OK:
– bronzový za 6 b.
– strieborný za 12 b.
– zlatý za 18 b.

ostatné stanice:
– bronzový za 4 b.
– strieborný za 8 b.
– zlatý za 12 b.

Stanica získá 1 bod za 1 spojenie so stanicami OM2019IIHF a OM83IHWC na rôznych pásmach a rôznymi druhmi prevádzky – CW, SSB, DIGI. Opakované spojenia na rovnakom pásme rovnakým druhom prevádzky sa nepočítajú.

Na tejto webovej stránke budú priebežne zverejňované informácie o nadviazaných spojeniach a po dosiahnutí príslušného počtu bodov si budete môcť stiahnuť elektronický diplom.

Záujemcovia o prevádzku pod značkami OM2019IIHF a OM83IHWC pošlú email Jozefovi OM5CD. Jozef im pošle prístupové údaje na portál awards.szr.sk, kde si budú môcť online vybrať značku, pásmo a mód, na ktorom chcú pracovať, a po skončení vysielania nahrať denník.

QSL manažérom pre stanice OM2019IIHF a OM83IHWC je OM2FY. Všetky spojenia budú vložené aj do ClubLogu, kde bude aktivovaný systém OQRS a bude možnosť požiadať o QSL via bureau alebo direkt.

Top 10 OK / OM

1.OM5CM48
2.OM5KM44
3.OM5UM38
4.OK2JS33
5.OM5VS33
6.OK1XP30
7.OM5DP27
8.OK1AUC25
9.OK2BZ23
10.OM3CND22
Top 100

Top 10 DX

1.F4IAA44
2.PA4T36
3.IZ8FFA36
4.HA4SI35
5.F4HQO35
6.F6FPT34
7.R2DP34
8.SV1CIV34
9.R1AC33
10.SP9CTW26
Top 100
Admin © 2019 Ondřej Tovaryš & CLUB OK5Z